winter allerlei

Niet dat ik nu prachtige besneeuwde-bomen foto’s ga plaatsen hoor! Oh nee, voor echt mooie sneeuwfoto’s moet je niet bij Rietepietz zijn. dat kunnen anderen veel beter. Maar natuurlijk gingen de winterse omstandigheden niet aan me voorbij. Al was het maar omdat het hartstikke donker in de kamer is als serre dak vol met sneeuw ligt. Gelukkig kan ik er grotendeel bij via het slaapkamerraam en het balkon om het ergste eraf te schuiven. De hoop dat het er vanzelf afschuift door de binnenwarmte is ijdel, het is driedubbel glas dus de buitenste laag wordt niet warm genoeg.

Hoewel de sneeuw natuurlijk wél goed isoleert, ook nooit weg bij temperaturen onder nul, kies ik toch voor wat meer daglicht. Twee van de drie dakdelen kan ik makkelijk genoeg bij, zucht… jammer dat er steeds weer nieuwe sneeuw bij komt.
Hoewel ik de sneeuwschuiver klaar heb liggen in de tuin hoeft die niet in actie te komen, ik heb lieve buren Getsie … dan ben ik nu écht oud, als ik beneden kom is het voortuin straatje al geveegd, én met pekel gestrooid
Achter veeg ik niet, het is vrijwel zeker minder glad om door bevroren sneeuw naar de schuur te lopen dan over een geveegd pad als je géén strooizout in huis hebt.

Nee goed gezien, ik maak me niet al te druk, waarom zóu ik, morgen weer een dag dat er weinig kan want in de straat wordt niet gestrooid, Suus staat dus in de dik bevroren sneeuw en heeft ijsvrij.
Vóór we in “vlok-down” gingen was ik nog even de zolder opklommen. Uit een grijs wintersportverleden lagen er nog wat spullen. Moonboots, skibroeken, schaatsen enz…. altijd handig want natuurlijk is alles dat je in de winter nodig kan hebben direct uitverkocht als het écht winter dreigt te worden, óf het is wel maar de bezorgauto’s rijden niet. Het vindt allemaal een tijdelijke baas in de oma app, op mijn moonboots na, die doe ik zelf aan als ik even een frisse neus wil halen!
Helaas niét bij Levi en Amber omdat Suus ijsvrij heeft weet je wel! Maar die twee amuseren zich ook zonder mij wel hoor.

lach en een traan

En over de traan gaan we het niet hebben. Uiteindelijk ben ik niet de enige die kerst zonder partner viert al moet dat nog wel een beetje wennen. De lach is veel belangrijker om het over te hebben en er werd zeker gelachen.
Eigenlijk om doodnormale dingen , iedereen ging toch wel een wandeling maken.
En iedereen schat het weer wel eens verkeerd in zoals het Inge’s lief, volgens buienradar zóu het droog blijven maar voor alle zekerheid nam ik tóch de grote vissersparaplu mee, een zware paraplu die wel een stevige windvlaag moet kunnen hebben…. toch?

Het bleef niét droog…. en de paraplu trok zó hard dat het me niet zou verbazen wanneer ik als een soort Mary Popkins weg gevlogen zou zijn….. ja natúúrlijk zou niemand de verleiding hebben kunnen weerstaan op een “passerend” bankje te klimmen om het opstijgen een beetje te helpen! Iederéén wil toch weten of er een Mary Popkins in ‘m schuilt?
Echt jammer dat deze Maria Popkins de hoogte van het bankje verkeert inschat en na een korte vlucht de landing véél dichterbij blijkt dan gedacht……ik weet zéker dat Henk zich tranen gelachen zou hebben!
Maar Inge neemt de zaken prima voor hem waar…….Nou ja, haar lach kennen jullie ondertussen ook wel. Ook een prima combi met de mijne!

wist je dat

 • een weekend niet naar buiten kunnen soms goed uitkomt
 • dubbelzijdig tape inderdaad aan twéé kanten plakt
 • 8×85 stukjes van +/- 20 cm 680 stukjes zijn
 • dat bij elkaar 136 meter is, slechts een vijfde deel van de klus
 • dat allemaal éérst op een kartonnetje geplakt moet worden
 • en dán het beschermlaagje eraf gepeuterd moet worden
 • de kartonnetjes dan op een boekje geplakt moeten worden
 • voor én achterkant niet door elkaar mogen raken
 • het met plaatje op achterkant makkelijk mis gaat
 • de tape prima plakt, óók als voorkant scheef zit.
 • tape ook heel goed aan de vingers plakt
 • de huid daar op den duur niet altijd tegen bestand is
 • ik morgen weer vrolijk aan de rol ga
 • er nog 16 rollen á 50 meter te gaan zijn
 • ik écht niet gek word van dit soort klusjes
 • ik dat natuurlijk al wás om er zelfs maar aan te beginnen!

Sorry, maar ik leg het uit,

Na een week van uitsluitend tegenvallers, 3 uitgestelde leuke afspraken, kapotte apparaten, kotsende kat, mezelf voor de zóveelste keer bij elkaar rapen met een lange strandwandeling waarna ik klaar zit met bewerkte foto’s om een logje te maken…….

En dat is er ineens die nieuwe blogeditor waar ik niets mee kan en die ik helemaal niet wil,
Net als zovéél door de maatschappij afgedwongen politiek over-correctheid, die ik niet wil, het afdwingen van de digitale maatschappij die ik helemaal niet wil , en de zeggenschap van de overheid, de banken, de zorg enz die maar eenzijdig en ongevraagd regeltjes invoeren die ik niet wil…..

Sorry, ik zie even helemaal niéts positiefs meer, kan niet eens de reacties uit zetten want op dit soort logjes valt niet meer te reageren, ik wil niets meer, wil het woord + positief” meer horen maar alleen maar uitleggen dat ik niet zómaar de handdoek in de ring gooi door een nieuwe editor die een voor mij belangrijke uitlaatklep even onbruikbaar maakt.
Ik wéét dat ik hulp kan krijgen maar het gáát gewoon even niet, ik zit op de bodem van een put die langzaam vol met water loopt en dat vind ik best.
laat me er maar even zitten…… ooit ga ik vast wel die uitgestoken handen grijpen…. maar nu even niet.
Ik mis mijn mooie oude leven dat begon toen ik Henk leerde kennen en dat op alle fronten alleen maar mooier werd…… en nu op álle fronten afgebroken lijkt te worden!
Nogmaals sorry……….. ik wil even niets .

max (imale) inzet

Tja, als Jan Slagter laat weten  dat
……
verandering in de zorg voor dementerenden niét de taak van omroep Max is,
……dat hij normaal gesproken mijn brief doorgestuurd zou hebben naar de redactie van het programma ” tijd voor Max”
……maar dat niét doet omdat men in de zomerstop zit …..
….. ram ik zélf wel even een brief uit mijn toetsenbord naar de redactie………..

Geachte redactie van omroep MAX

Naar aanleiding van 10 november “de dag van de mantelzorger “ graag Uw aandacht voor het volgende.
Mijn ervaringen als (thuis) mantelzorger voor mijn dementerende (inmiddels ook thuis overleden) echtgenoot leerde me dat  “de mantelzorger die 24/7 voor een partner zorgt een andere mantelzorger is dan  die met een partner of ouder in een tehuis.

Deze groep lijkt niet te bestaan, wordt niet gehoord of gezien, zij  hebben immers  geen tijd of energie zich te láten zien en overlijden niet zelden vóór de dementerende partner. De huidige zorg sluit totaal niet aan op juist déze groep patiënten  én hun mantelzorgers

Omdat ik uit ervaring weer waar dan wél behoefte aan is probeer ik daar belangstelling voor vinden, helaas vinden organisaties als mantelzorg.nl, Alzheimerstichting, WMO, zorginstellingen politiek enz…. dat niet hun taak. Zij houden zich in hoofdzaak bezig met fondsenwerving en/of bestaande regels doorgeven of uitvoeren.

Er is veel belangstelling voor dementie maar de “24 uurs mantelzorger “ die in de praktijk  leert in oplossingen te denken lijkt niet te bestaan. Ook Jan Slachter maakt zich drukker over ouderen in Moldavië  dan iets te doen met een brief die ik eerder schreef en hier bij insluit.

Iedereen roept dat er een golf dementeren op ons af komt maar  de thuiszorg blijft gericht op  mensen die hun hoofd nog redelijk bij elkaar hebben en verzwaard soms eerder de taak van de mantelzorgen dan die te verlichten.  Wat zou het mooi zijn als op de dag van de mantelzorg er aandacht zou zijn voor de ( wat ik noem) 24 uursmantelzorgers, die geen lintjes krijgen, geen gehoor vinden in de zorg en geen boeken  promoten.

Bij de bijlages vind U  enkele willekeurige  pagina’s  van mijn ervaringen die ik noteerde om de kinderen  op de hoogte te houden ( géén boek dus) maar de rauwe werkelijkheid  uit jarenlange 24/7 mantelzorg waarbij  mijn eigen leven totaal ondergeschikt was.
Er zijn bétere oplossingen dan er nu zijn, misschien niet voor iedereen ( zie briefd.d.1  juli j.l.)
maar als er een kwart geholpen kan worden gaat het al om héél veel mensen die dan, zoals de regering wil,  langer thuis kunnen blijven wonen.

Hélp U mij . Léés  de bijlages en besef dat dit géén uitzonderingen zijn maar een paar jaar  de dagelijkse werkelijkheid van een 24 uursmantelzorger
U heeft de connecties die misschien iets kunnen bereiken en het spreekt vanzelf dat ik me hiervoor in wil zetten  nu mijn man overleden is en ik er wél tijd en energie voor heb.

met hoopvolle groet, Rietepietz

open brief

Twee onderzoekers aan de rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden,schreven een  open brief ter verdediging van het vrije debat,  de strijd voor de vrijheid van meningsuiting en tegen de zogeheten cancel culture

De open brief is sinds donderdag 16 juli meer dan 12.000 keer ondertekend.

Omdat ik deze open brief nauwelijks kon vinden, laat staan dat er aandacht voor is,  plaats ik de brief hier. Dat tegenwicht is héél hard nodig door de volkomen ontspoorde racisme discussie, eh…wat voor discussie moet doorgaan nu  relativerende/ nuancerende geluiden tot een “cansel culture”  blijken te leiden.
De open brief is niét door mij geschreven, ik zou minder mild geweest zijn want dát er groeperingen  zijn die iedere nuance uit het oog verliezen staat voor mij wel vast  en dat baart me zorgen.

Na de dood van George Floyd in de Verenigde Staten laaide de discussie omtrent (institutioneel) racisme op. Hoewel iedere vorm van racisme moet worden afgewezen en de bestrijding hiervan belangrijk is, zitten er zorgelijke kanten aan de richting waarin deze discussie zich ontwikkelt.

Als gevolg van het optreden van radicale groepen die (institutioneel) racisme zeggen te willen bestrijden, komt de vrijheid van meningsuiting onder druk te staan. Deze groepen willen anderen die niet “de juiste mening” voorstaan, het recht op het geven van hun mening ontnemen.

De vrijheid van meningsuiting is een van de belangrijkste waarden van onze democratische en open samenleving. Het is een grondrecht waar we pal voor moeten staan en dat we ons niet moeten laten afnemen door een kleine groep intoleranten.

In een open en democratische samenleving heeft iedereen immers recht op vrijheid van meningsuiting en dient het debat over ieder onderwerp te kunnen worden gevoerd. Daar hoort ook – en misschien wel juist – bij dat er meningen geuit moeten kunnen worden waar u het ten diepste niet mee eens bent of die ingaan tegen het huidige maatschappelijk discours.

Wij roepen eenieder op om pal te staan voor het vrije debat.

Was getekend……….

Dát ik het hier 100% mee eens ben mag duidelijk zijn, kijk maar wat er staat boven het veld waar je de reactie kunt schrijven. Nooit op gelet?  komt tie dan, er staat ;
“Rietepietz is gék op reacties, dus …..ga je gang ! je hoeft het niet noodzakelijk met me eens te zijn!”

 

tijdverdrijf

Uiteraard komt mijn favoriete tijdverdrijf goed van pas ,, we zijn alles bij elkaar toch weer meer thuis dan anders, alleen al omdat Henk nu met boodschappen doen minder makkelijk mee kan.  Er wordt dus enthousiast gepuzzeld, Inge kan er ook nooit van afblijven als ze hier is, dan zit ze ook ver genoeg van ons af, Ja ja…. zodra ze hier binnenstapt doet ze een paar handschoentjes aan om hier geen “sporen” achter te laten, kijk maar op de foto!


Voor Henk is puzzelen ondertussen te moeilijk, hij maakt er een zooitje van als hij mee komt helpen. Niet heel erg als ik erbij ben om te voorkomen dat er stukjes verdwijnen. Dat ze verkeerd liggen is niet erg, dat is zo verholpen. Erger is het als hij bij het plantjes water geven ook even de zee waarop het schip dobbert bij gaat vullen….. zucht, even niet opgelet.
Ik kan het meeste nog wel droog deppen maar later blijken toch hier en daar stukjes foto van het karton losgelaten te hebben. Nou ja, die plak ik zo goed mogelijk weer vast, dat is ook tijdverdrijf he!

Maar ondertussen léés ik ook over puzzels. Van onze schoondochter kreeg ik  een boek over het ontstaan van de legpuzzel. Ik ben er al  wel in begonnen maar het is héél veel informatie, namen, jaartallen, landen en ontwikkelingen in veel kleine lettertjes dicht op elkaar geschreven.

M’n concentratievermogen  is  geloof ik niet helemaal wat het zijn moet want als ik aan het eind van de pagina ben kan ik eigenlijk weinig op spuiten van wat ik gelezen heb.
Tja dat de puzzels aanvankelijk uit hout gezaagd werden en  als leermiddel bedoeld waren. Vooral voor aardrijkskunde werden ze gemaakt maar de puzzelstukken werden dan langs de land- of provinciegrenzen gezaagd. De manier die je nu nog wel ziet in de houten kinderpuzzeltjes waar een beeld nooit doorsneden wordt.
In Frankrijk werden ze ook gebruikt om  alle koningen  uit het verleden uit het hoofd te leren. Ik kon het natuurlijk niet laten om vast even “plaatjes te kijken” verderop in het boek en zit dan ergens in 1850 of zo! (als de zeef in mijn hoofd nog iets binnen kon houden)

.

’t blijft behelpen

Hoewel de storm al behoorlijk is gaan liggen was het aan de kust nog best een pittig windje. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan n al wéét ik dat ik het strand niet op kan…. ik wilde toch graag even over de boulevard rijden met Henk.
Niet dat hij dan uit de auto wil, jammer maar ik snap het wel, hij staat al zo wiebelig op zijn benen en stilzittend in de rolstoel waait hij natuurlijk uit zijn hemd! Ja, ja, ja, snap ik , moet ik hem geen hemd aandoen maar dat pikt mijn koukleum niet.

Het liefst had ik natuurlijk lekker over het strand gaan lopen, zoals Inge met haar lief én de hond Bailey ( van haar dochter Jennifer). Dan kun je ook naar het strand achter de duinen, wat veel leuker is  door de duinpannetjes .
Nadeel is dat er zóveel zand opgewaaid is dat de paden onder  een dikke laag los zand liggen, op anders doorgangen zijn er weer stukken pad weggeslagen. Het stel had er een flinke klus aan om van het strand áf te komen, Inge waande zich weer even in de sneeuw, daar kwam je nét zo moeilijk uit.

Wij bleven dus in de auto en reden even door naar de visafslag áchter de boulevard die in de luwte ligt van het enige  duinachtige hoge stuk aldaar. Maar zelfs  voor de deur van het grote visrestaurant lag nog een flinke laag zand. Met Henk samen haalde ik een portie kibbeling waarna ik de auto op de boulevard  parkeerde om  de kibbeling  te eten.

Altijd genoeg te zien  daar, juist met een beetje ruw weer! Ik  wipte ikeven uit de auto om  aan de balustrade de camera op zee te richten.
Beetje te ver weg  maar het gaat om het idee!
Van Leidse Glibber kreeg ik laatst de tip dat filmpjes plakken knippen prima gaat in de video editor  die in het Microsoft programma  voorhanden is.  Met vier filmpjes van vandaag dus hoogste tijd om er eens mee aan de slag te gaan en….het wérkt.
Minder  goed dan het oude you tube bewerkingsprogramma maar er kan méér dan in de nieuwe  you tube optie. Wel even wennen maar  dat komt wel goed als ik het vaker doe.

in afwachting….

In gespannen verwachting loopt ik rond kwart voor twee het plein voor het stadhuis op……
Voor de grote draaideur zie ik een brede rode loper liggen, voor mij begrijp ik direct want uiteindelijk wordt ik verwacht. Ik zet “Koers” naar de balie waar ik natuurlijk hartelijk verwelkomt wordt  en heel even mag plaatsnemen  totdat  de commissie van ingeleide me met gepaste eerbied naar de lift begeleid.

Klokslag 2 uur betreden we een kleine ruimte alwaar men me toespreekt,  omarmt en het  klaarliggende  ordeteken van de Nederlandse Leeuw opspeld uit naam van “zijne Majesteit”. Voor bewezen diensten aan de WAO en indirect aan het gehele Nederlandse volk  door het besparen van héél veel zorgkosten Daarna krijg ik de gelegenheid voor een dankwoord…….

Nou ja het ging iétsje anders bij die hoorzitting,  men gaat de zaak  heroverwegen, dus moet ik wéér wachten en heb ik eigenlijk niets te vertellen, wat doe je dan…. precies, dan laat ik m’n fantasie even de vrije loop.
Geen rode loper, geen welkomstcomité en zeker geen onderscheiding.

Wél alle gelegenheid om mijn kant van het verhaal te vertellen aan twee vriendelijk ogende dames waarvan de één de vingertjes blauw schreef  en ook steeds precies op het moment ging schrijven dat ik iets zei  dat ik zélf heel belangrijk vind. Hoewel ik alle brieven en papieren meegenomen had had ik ze zélf niet nodig maar met één van mijn brieven kon ik “de stukken” compleet maken voor de dames, er was één van de twee bladen zoek die ik , zeker weten,  aan elkaar had geniet vóór ik ze verzond. Met een mild gebaar overhandigde ik de dames mijn complete exemplaar.

In ieder geval heb ik ál mijn grieven kunnen spuien en dat voelde héérlijk. Geen idee of ik punten heb gescoord met mijn zienswijze maar eigenlijk hadden de dames weinig tot geen tegengas. Zijn ze vast niet voor aangenomen, dáár zijn  vast weer andere mensen voor in dienst.

Saillant detail is dat een uur vóór de hoorzitting de telefoon ging, aan de lijn een dame die voor de ombudsman werkt,  met haar had ik enige tijd geleden gesproken, zij had destijds de WMO ook achter de vodden gezeten dat ze alsnog contact met me moesten opnemen. Ze wilde weten of dat ook gebéurd is en was blij te horen dat ik klaarstond om naar een hoorzitting te gaan.  Ze wil me over een paar weken nogmaals bellen om te horen hoe het verloopt, wat een kanjer hé!

stand van zaken

Ja natuurlijk houd ik jullie op de hoogte van de reacties op de  4 brieven die ik op 8 november verzond.
Nu 2 weken later…..
Ministerie van volksgezondheid:,
…….zelfs geen ontvangstbevestiging 0,0 reactie
Gem Rijswijk afd WMO :
…….zelfs geen ontvangstbevestiging 0,0 reactie
Tros /radar:
……. na een week een brief met adressen  die ik beter aan kan schrijven
meeste al gedaan dus, verder de belofte dat men contact op zal nemen zo het ooit in een uitzending zou passen;-(
De ombudsman
stuurt per direct ontvangstbevestiging en belooft binnen drie weken te laten weten of men  iets met mijn klacht kan en mag.

Dat gebeurt ook, na 10 dagen een telefoontje van een zeer invoelende medewerkster van de ombudsman, hele brief gelezen, leeft mee maar…… voel je ‘m aankomen……
Ze kan helaas niets doen wat de traplift vergoeden betreft, gemeentes mogen zélf regels vaststellen en tenzij die “onbehoorlijk zijn” doet niemand daar iets tegen.
Ik leg maar even uit dát het onbehoorlijk is regels zó te stellen dat je vrijwel nooit hoeft uit te betalen omdat goedkeuring krijgen zó lang duurt dat je wel zelf móet in grijpen als je niet wilt dat er doden vallen.

De dame gaat ( net als een eerdere beleidsmedewerker van de WMO)  wél mijn voorstel voor nachtopvang op de agenda proberen te krijgen, Ook zorgmedewerkers geven volmondig toe nog nóóit bij dit probleem stil gestaan te hebben. Dit is de vierde zeer verbaasde dame  …. wat niet wil zeggen dat het nu ook gaat gebeuren, je kent het wel, daar hangt een prijskaartje aan enz enz.
Ze adviseert me nog  bij de gemeenteraad van Rijswijk een klacht in te dienen over dat art, 9 . Dáár kan men regels veranderen.

Er ligt nog een uitdraai van mijn  brief , ik krabbel er in mijn hanenpootje nog even bij dat ik op advies van de ombudsman een klacht in wil dienen tegen een onbehoorlijk wetsartikel
Ze dóen het er maar mee.

Twee uur vóór de ontvangstbevestiging vandaag in de bus viel belde een   medewerkster van de juridische afd. gem Rijswijk .
Soortgelijke aardige inlevende  dame, ándere regeltjes waarom ) ze (nog?) niets kan doen. Ik moet eerst een afwijzing hebben van de WMO, die heb ik volgens haar niet, ik heb slechts een ondersteuningsplan dat ik niet ondertekend heb en waaruit men wél af kon leiden dat ik het er niet mee eens was.
Het ondersteuningsplan erbij en tja… hoe moet een afwijzing er dán uit zien……


Mevrouw krijgt nog flink wat van mijn ergernissen  in deze zaak voor de kiezen, en dat dit art. 9 écht van tafel moet, niet alleen voor mij maar voor iédereen, de regel zegt niets over de noodzaak, niets over je financiële situatie maar bestaat slechts om niet uit te hoeven betalen.
Met de belofte dat zij mensen aan gaat spreken op het niet reageren, en zorgen dat er een officiële  “afwijzing” komt als men écht niet gaat betalen waarna ik alsnog een beroep op haar kan doen om een klachtprocedure te beginnen.
Ze belt over een week terug……. wordt vervolgd dus……..

 

Vorige Oudere items