meer napraten

Ja dat moet nog even hoor, ik  had  nog niet eens verteld dat alle drie de kleinkinderen (Sebastian kon helaas niet tijdig hier zijn) óók het woord namen tijdens de crematieplechtigheid.
Ze hadden alle drie een stukje opgeschreven uit de tijd dat wij nog veelvuldig oppas opa en oma waren, Het waren alle drie hilarische stukjes maar dit stukje  van  Jennifer ……


…….. deed Inge  een paar dagen later in de doos met op DVD gezette familiefilmpjes duiken.
Ze wist zéker dat er een stukje film moest zijn waarop de chaos te zien is  terwijl Henk zich verschanst had in het gangpad langs de slaap couchettes en zich daar tránen zat te lachen.
Het lachen hád ons trouwens  nog wel kunnen vergaan  met die noodrem zó dicht in de buurt van kinderhandjes die als vlooien door zo’n coupe glibberen en boven wilden liggen als ze beneden lagen en omgekeerd.
De kwaliteit is niet om over naar huis te schrijven maar dat het dikke pret was is nog wel te zien.