mussen…..

Menigeen zal het deze week verzucht hebben, “de mussen vallen van het dak van de hitte.” Nooit over nagedacht waar die kreet vandaan komt maar één van de weermannen vond het constante mooie weer doorgeven waarschijnlijk een beetje saai  en kwam met “het hoe en waarom” van de uitdrukking die ik natuurlijk nog even snel op z’n betrouwbaarheid na liep.
Zijn verhaal was ongeveer als volgt;

Er bestaat een theorie over de uitdrukking dat de ‘mussen dood van het dak vallen’ niet juist is, maar dat het hier eigenlijk om mossen zou moeten gaan. Mossen kunnen namelijk niet tegen extreme hitte en zouden hierdoor uitdrogen en daarna los kunnen laten en dus wel van het dak kunnen vallen.”

Maar ik vond natuurlijk ook een tegengeluid.;

“Taalkundigen als Ewoud Sanders twijfelen echter sterk aan deze uitleg over het ontstaan van de uitdrukking. Sanders wijst er namelijk op dat ‘mosschen’ tot ver in de 19e eeuw een gangbare spelling was voor het tegenwoordige ‘mussen’. Dus Beets had het waarschijnlijk ook in deze tekst uit de 19e eeuw al over mussen en niet over mossen. Deze aanname wordt vooral ondersteund door het feit dat Beets spreek over ‘dat de mosschen op het dak gaapten’. De kans dat Beets hier over gapende mossen sprak in plaats van onder gapende mussen is niet erg groot, mossen zijn immers niet in staat tot gapen.”

Tja, dan weet ik nóg niets met zekerheid. Maar als ik diep in mijn herinneringen duik weet ik ineens weer dat mijn vader vroeger inderdaad over “mossen” sprak waar hij mussen bedoelde.
Wat het nog iets lastiger maakt is dat het in de Haagse contorijen meestal de kraaien zijn die van het dak vallen van de hitte, en niet de mussen.
Die kraaien “bekken” gewoon lekkerder vind ik, maar vreemd genoeg is de enige rechtstreekse verwijzing naar de uitdrukking op deze manier naar een logje van ene “Rietepietz”… en dát  moet een maf mens zijn, de betrouwbaarheid  van zo’n verbastering  is dus wel een dingetje…..!