Piekharen..!!!

Of nou ja, piekharen… , ik bedoel eigenlijk dat mijn haren recht overeind staan door een berichtje in de krant van vandaag; “Schoolreisje naar moskee vrijblijvender
Een tweede kamer lid  wordt door de meeste partijen gesteund omdat hij wil dat openbare scholen voortaan verplicht worden om kinderen vrijstelling te verlenen van deelname aan religieuze handelingen als ouders dat willen.

Nou verkeer ik in de veronderstelling dat ouders een kind naar een openbare school sturen omdat men bewust geen religieuze signatuur voorstaat. Ik ging zelf naar een openbare school. Daar werd een uurtje godsdienstles onderwezen in de hogere klassen zodat globaal alle geloven uitgelegd werden maar kerkbezoek kwam daar uiteraard niet aan te pas. En zo hoort het ook op een gemeentelijke school in een land waar kerk en staat gescheiden zijn, het geloof van een kind is een zaak voor de ouders.

Natuurlijk moet je een kind dan wel iets leren over alle geloofsrichtingen maar  dat openbare scholen  deelnemen aan “schoolreisjes” naar een moskee verplicht stellen  is wat mij betreft toch minstens  aanvechtbaar, temeer daar voor andere geloofsrichtingen géén kerkbezoeken op het programma staan.

 Uit een ander berichtje over deze eenzijdige benadering  bleek ; “Ouders die dit onwenselijk vinden, maken weinig kans dat hun protest wordt gehonoreerd. Moskeebezoek valt onder het verplichte vak ’burgerparticipatie “!
Daar werden  kamer vragen over gesteld en de uitkomst schreef ik  vet bovenaan in dit logje!
Zijn ze nou helemáál van de pot gerukt!! Dat hele moskee bezoek mag natuurlijk alleen op vrijwillige basis plaatsvinden. En waarom worden er dan géén Joodse, Katholieke Christelijke enz. kerken bezocht? Voor de vele kinderen met een moslim achtergrond  nét zo onbekend terrein als de moskee  voor alle andere  kinderen. Burgerparticipatie geldt toch voor iedere Nederlander?

Dat mensen soms het gevoel hebben dat Nederland geïslamiseerd wordt lijkt op deze manier  niet  helemáál ongegrond.
De groepering  die daartegen wil demonstreren voor de deur van een moskee wordt dat verboden, zij mógen demonstreren wegens de vrijheid van meningsuiting maar dan niét voor de moskee.
Terecht natuurlijk, voor demonstreren gaan ze maar naar een neutrale locatie alleen…..
de anti zwarte Piet demonstranten krijgen steeds weer toestemming van burgemeesters  om tussen het  publiek,  dat N.B.  uit kinderen bestaat, te demonstreren bij de intocht van Sinterklaas..
Ook dié demonstranten zouden naar  neutraal terrein  verwezen moeten worden naar mijn idee en zeker niét tussen de kinderen. Precies, ook daar gaan mijn haren van overeind staan, tot later, ik moet nu eerst even naar de kapper  want het ziet er niet uit natuurlijk.

 

Advertenties