scrabble-mania

scrabbel

“Nú” ” win” ik weer een keer, zei ik tegen Marion. Ze leek wat in de “war”, kán komen door een “neep” in haar zuurstofslang natuurlijk, maar die lag helemaal “vrij” en er zat geen slechte “plek” in “zag” ik bij nader onderzoek.
Wat ik wel een “veeg” teken “vond” was de “qat”plant die in de “zon”in de vensterbank  stond!
Ze zou toch geen “hándeltje” bedacht hebben? Dat is toch geen “groengewas” dat hier “vrij” in de handel is?
khatIs Marion echt zo’n sluwe “vos” die haar AOW even met pakweg een “ton” aanvult met geestverruimende middelen?
In gedachte ik “zag” de “walm” van die zooi al om haar heen hangen in een soort  “rag” een van spin.
Ik hoor een soort  “hikje” als ik me over haar heen buig “om” haar een “zoen” te geven.
Ze “knorde” eigenlijk  een beetje bij nader inzien. Gniffelend  biecht ze haar “zonde” op, ze moest toch zien of het goed spul is en of  met “mais”  versnijden een succes is. Ere wie “ere” toekomt, ze heeft een “hit”in handen voor de zwarte markt .
Zodra zij even op het “bidet” zit  “gris” ik de telefoon uit m’n tas  en “bel” “ex” advocaat Moscovitch  in het “besef” dat  áls ze  “berecht” moet worden  ze hulp nodig heeft.
Dan krijg ik een “idee” en “gap” haar voorraad  die ik  met  een “plof” uit het het raam laat vallen.
Ze komt terug en nu het gevaar geweken is “jen” ik haar nog een beetje en scheld haar, toch een beetje  liefkozend,  de “huid” vol!
pppfffttt…….. wát een middag!

 

 

Advertentie