overmacht

Ja héus ,ik was het niét van plan hoor , alwéér vragen bij sommige overheidsplannen , maar ja , als er in één week twéé maal iets over bejaardenhuizen in de krant staat ga ik me daar als grijze troel natuurlijk tegenaan bemoeien !

Het eerste berichje kwam uit Gouda ,er wordt een bejaardenhuis geleidelijk aan omgeloverd in een walhalla voor Marrokkaanse ouderen en dat roept vragen op .
Er blijkt n.l. (nog)geen vraag naar te zijn omdat in de Marokkaanse cultuur de kinderen voor de ouders zorgen maar …. men wil in Gouda volgens  de directie “vraag creéren “!

Er wordt begonnen om één etage een meer exotisch uiterlijk te geven , en het personeel evenals de maaltijden worden aan de cultuur aangepast !
De huidige autochtone bewoners “mogen” er blijven maar moeten dan wél genoegen nemen met de veranderingen als het zover is !
Nou zijn er ook al tehuizen voor oude Indische mensen ,voor artisten en nóg wel een paar en als er vráág naar is moet het kunnen natuurlijk .
Het argument is dat men zich juist als oudere beter thuisvoelt in een soort “eigen ” cultuur tussen mensen met dezelfde culturele achtergrond !

Ik heb er álle begrip voor want ook ik wil op m’n oude dag graag begrepen worden in mijn doen en laten én m’n “Hollandse hap ” op het bord ….maar dán blijkt er ineens toch een klein probleempje op duiken !

Als ik bij Marion in het bejaardenhuis rondloop zie ik dat dáár het personeel voor meer dan de helft van allochtone afkomst is , de naam van menigeen is min of meer onuitspreekbaar .
Een klein deel ervan spreekt verre van begrijpelijk Nederlands zodra het gesprek iets ingewikkelder moet zijn , maar vrijwel állemaal hebben ze een wat andere tongval die voor slecht horende ouderen een extra handicap vormt !
Hoewel ze zonder uitzondering vriendelijk zijn en hun best doen begrijpen zij toch regelmatig niet wat de bewoner bedoelt !
Ook de maaltijden zijn  gedeeltelijk op multiculturele smaak afgestemd wat bij mij nu de vraag oproept ….. ,

Mag ik, als ik eraan toe ben , óók kiezen om te worden geholpen door mensen met m’n eigen culturele achtergrond ……? En is er dan een bejaardenhuis voor “autochtone Nederlanders” waar andere culturen zich moeten aanpassen  én met uitsluitend autochtoon personeel ….? Of eh…. blijk ik dán ineens toch weer te discrimineren ?

Nou ja , de vraag is al achterhaald las ik vanmorgen in de krant , over een aantal jaren wordt nog uitsluitend zorg in zorghuizen geboden aan ouderen die écht helemaal niéts meer zelf kunnen , de rest krijgt thuis hulp , lees; zit thuis te wachten of er óóit nog  iemand komt !
Daardoor zullen over een jaar of tien héél veel kamers in tehuizen leeg komen te staan !
Bejaardenhuizen mogen dan hun lege kamers aan bijv. studenten verhuren !
En dat deze plannen al vergevorderd zijn bleek óók al bij Marion in het bejaardenhuis !
Aan haar werd vanmorgen gevraagd of ze mee wil werken aan een interview door studenten die het tehuis bezochten .
Zij komen vragen hoe de bewoners de indeling van hun woonruimte over 10 jaar het liefst zouden zien ……. ja ja … ik wéét wel wat die studenten komen doen  !