leden van het log…..

Natuurlijk zwáár onder embargo heeft mijn “informant” kans gezien de oefenvideo te versieren  .
Om de hofdienaar die zijn boekje te buiten ging  niet in de problemen te brengen dus …”mondje dicht tegen anderen ” , de goede man maakte nog bijna een doodsmak bij de voorbereidingen om de band ongezien uit het werkpaleis te smokkelen !

Let wel , het is natuurlijk de óefenvideo en Rietepietz kan niét garanderen dat er  later niet alsnóg  wijzigingen in de tekst zijn aangebracht !
Ook is het mogelijk dat hare hare Majesteit i.v.m. de camerabelichting  in de Ridderzaal dinsdag tóch  voor een andere robe kiest  .

Hier is ze dan   jullie eigen ” HM de   logkoningin” !