Hare Majesteit Rietepietz

In de reacties van mijn vorige log stelt Befana voor dat ik de kersttoespraak van de Koningin voor mijn rekening ga nemen .
Het is me niet gauw te dol en ik wil ,meteen korte metten makend met valse bescheidenheid ,   gehoor geven aan haar oproep .
Voor de kersttoespraak van dit jaar is helaas het te laat maar de nieuwjaarsrede kan ik nog net meenemen .
Ik vraag Uw aandacht voor Hare Majesteit Rietepietz .

Advertenties

Majesteit !

"Beste" Majesteit ,

Mag ik als " simpele onderdaan"  op deze , vrij ongewone manier , even met U babbelen.
Ook na Uw kerst toespraak ben ik nog , als altijd , overtuigt van Uw goede bedoelingen , bovendien weet ik zeker dat U vanuit uw eerlijke overtuiging in Uw kerstboodschap opriep voor verdraagzaamheid en nog wat andere politiek correcte zaken .

De vraag is , voor wie was deze oproep bedoeld!
Ik hoor U zeggen ;"voor iedere Nederlander die het maar horen wil ,want mijn boodschap is voor iedereen bedoeld “.
Wat  ik me dan weer afvraag is ;"wie zit er voor de buis om Uw toespraak te beluisteren " .
In ieder geval niét de vrij grote groep mensen die Uw oproep voor verdraagzaamheid nou juist héél goed zouden kunnen gebruiken .

U staat helaas te ver van de samenleving af om te weten dat er best veel "nieuwe Nederlanders" zijn die problemen veroorzaken doordat zij de Nederlandse normen en waarde niet wensen te accepteren en zelfs steeds meer aanpassing verwachten van “de Nederlander “ aan de manier van leven zoals zij die als enig juiste zien .
Zij vragen érg veel van de nog steeds aanwezige Nederlandse tolerantie zonder in ruil daarvoor enig respect te tonen voor onze normen en waarden .
Het is deze groep die op TV uitsluitend naar de zenders van het "thuisland" kijkt en waaraan Uw oproep dus volledig voorbij gaat .

Ik weet dat U door Uw functie erg vaak in het buitenland verblijft  en U zich daar , zeker in het openbaar , altijd aanpast aan de aldaar heersende zeden en gewoonten en zo hoort het ook ,zelfs voor een koningin .
Door Uw manier van leven , die we gerust kosmopolitisch mogen noemen , kunnen we U inderdaad "een wereldburger" noemen echter … dat gaat slechts op voor een bepaald niveau .

O zeker , U ontmoet soms wel mensen uit de onderste lagen van de samenleving maar deze zijn altijd uiterst zorgvuldig geselecteerd en bovendien altijd slechts “een passant” in een zorgvuldig samengesteld schema .
Uit alles dat we via de media over U vernemen weten we dat U altijd goed geïnformeerd bent over alles waar U mee te maken krijgt maar dat betreft uiteraard veelal "papieren kennis".

Wordt het niet eens tijd dat U zich een half jaartje incognito terugtrekt in één van de "prachtwijken " van Uw minister Voogelaar.
Gewoon in een rijtjes huis met een baantje in de wijk en gezellig zelf de boodschapjes doen op de fiets zonder lijfwachten , dus echt één met al Uw onderdanen en zonder uitstapjes naar Uw "normale" leven.
Ook dáár kunt U wereldburger zijn , U spreekt Uw talen al zou het kunnen dat U er nog een paar tekort komt om met álle buren in contact te kunnen komen .

Ik ben ervan overtuigd dat Uw kersttoespraak van volgend jaar er dan anders uit zal zien , U zult dan weten dat juist de mensen die een gebrek aan tolerantie tonen niét voor de buis zitten tijdens Uw toespraak en zich tot hen richten dus geen zin heeft.
Het zou voorkomen dat “de goedwillende Nederlander” voor de zóveelste keer als intolerant en onverdraagzaam wordt neergezet terwijl juist déze groep steeds meer van zijn eigen identiteit heeft moeten inleveren , zóveel zelfs dat Uw eigen schoondochter "de Nederlandse identiteit” ondanks haar prima inburgering blijkbaar niet heeft kunnen ontdekken .

Nogmaals , ik ben overtuigd van Uw goede bedoelingen en behoor niet tot de mensen die vinden dat U beter "Uw kroon aan de kapstok kunt hangen" , U hoort bij Nederland nét als bijv. tolerantie en één koekje bij de thee ,maar het moet me van het hart dat ik me door uw kersttoespraak en de uitspraak van Uw schoondochter destijds in de rug aangevallen voel en dát kan Uw bedoeling niet geweest zijn .

Ik wens U voor 2008 veel wijsheid en inzicht.

         voorlezen03.gif picture by rietepietz

zó gebeurd

Dankzij de spontaan aangeboden hulp van J@n kan ik er nu een filmpje opzetten .
Het was me wel gelukt het aan een woord te linken maar nu kan ik het dus zoals het hóórt in beeld brengen .
Natuurlijk wil ik m’n nieuwe kunstje ff uitproberen dus……. moest ik een reden zoeken om een nieuw filmpje te maken .
Nu wil het toeval dat het morgen ( de 27ste ) 45 jaar geleden is dat onze zoon geboren werd , nou ja toeval , er komt natuurlijk wel iéts meer bij kijken om een kind te krijgen !

In ieder geval moet er dus gefeliciteerd worden en omdat hij die dag gewoon in Amerika doorbrengt moet dat dus digitaal . Goh….. zou ik bést in een filmpje kunnen doen .
Het heeft de nodige voeten in de aarde om een “plot” te bedenken en een goede camerapositie te vinden .
Door onze relatie met een drukkerij zijn we in het bezit van een aantal nog te vouwen feestmutsen , aardig uitgangspunt ,aan de slag dan maar .

Camera loopt …. (denk ik) maar opeens verdwijnt de lens weer naar binnen …… .De voorbereidingen blijken nét even te lang geduurd te hebben waardoor de camera “op rust gaat”.
Gewoon even opnieuw knopje indrukken ,” scéne ” spelen , teruglopen en de opname beëindigen door de knop weer in te drukken en …FLITSSSS , flitst de camera recht in mijn ogen om een foto te maken zónder dat er een filmpje gemaakt is !
De nieuwe camera ,die ik ook nog niet helemaal onder de knie heb ,was dus even uit geweest en moet weer opnieuw via het menuutje op “film ” gezet worden .
Kan gebeuren zelfs als je geen Riet heet ,maar nú komt het vast goed … op film zetten … knop indrukken en naar m’n plekje hollen waar Henk al acterende is .
Als mijn muts half afgevouwen is ….. verdwijnt de lens weer naar binnen en moet de “action” noodgedwongen weer afgebroken worden .Gelukkig is Ruud de héle dag jarig én loopt Amerika zes uur achter in de tijd dus niet zeuren , tijd genoeg .

Als ik de camera oppak blijkt uit het venster dat nu de accu leeg is maar gelukkig heb ik een wisselaccu , alleen…… die ligt niet op z’n plekje ….. o ja , zit nog in m’n tas ( had ik bij me voor het uitstapje naar de Mol) maar de tas is óók niet op z’n plekje ….. tas wordt na een speurtocht door ons bescheiden pandje binnen een uur gevonden waarna het grote graaien in de zes vakken van de tas kan beginnen , het vijfde vak is al raak , de accu kan in de camera and….. action ,take four !
Jammer dat ik niet nog even gecontroleerd heb wát er in beeld was want het was de bedoeling dat we sámen in beeld waren/… knopje indrukken … and …. action … take five !

Binnen drie uur hebben we dus “al” een filmpje waar de jarige morgen helemaal blij van zal worden , nou ja misschien een beetje , of eh… toch niet helemaal …..
nu ik het filmpje nog eens terug zie is het waarschijnlijker dat hij aan het bezoek zal laten zien dat zijn min of meer demente ouders het in het tehuis nogal getroffen hebben , ze hebben er zulke geweldige bezigheidstherapie!

We hebben nog wat uurtje met de zelfontspanner foto’s gemaakt want dit filmpje kun je een jarig kind niet aandoen , zeg nou zelf!

kerstge klingel eh… geklungel

SStt, niet verder vertellen maar het is zó rustig op de weblog dat ik ff iets uit wil proberen .
Met de nieuwe camera bleek het ineens wél mogelijk filmpjes te uploaden bij photobucket maar Riet weet natuurlijk weer van geen kant hoe dat werkt !
Van sommige dingen heb ik dan wel een ( kerst)klok horen luiden maar waar die klepel nou hangt is me een raadsel

Ik hoop echt dat jullie me zo kunnen vertellen dat je de klepel hebt zien hangen .Zo niet … dan is het mislukt  .Voor alle zekerheid dus ook nog maar even een plaatje !

 

   kerstlamellen.gif picture by rimpelrat

kerstboodschap(pen)

Hij staat ineens naast ons, een nog jonge man met een warme muts op zijn hoofd , zijn rechterhand tot aan de knokkels in blauw gips dat in zijn mouw verdwijnt.
Een beetje onhandig houdt hij met die hand een fikse camera vast terwijl hij die met de andere hand instelt op het groepje schaatsers op de bevroren vijver.

Ook ik sta onhandig te knoeien met m’n camera, de wandeltocht naar het winkelcentrum om een bepaald soort kaarsen leverde óók nogal wat niet geplande  pakjes op en de handvaten van de plastic tasjes snijden diep in mijn vingers omdat ik niet, zoals Henk ,aan handschoenen gedacht heb.

Het ijs en de rijp verbroederen en de man vertelt dat hij ondanks de op twee plaatsen gebroken pols niet binnen kon blijven, het is té mooi om er geen plaatjes van te kunnen maken .
Hij is gék op schaatsen vertelt hij en eergisteren hebben zijn vrienden hem uitgedaagd het ijs op te gaan, voor een joet, “maak er een meier van” heeft hij gezegd en zó heeft hij de pols dus gebroken op het ijs dat blijkbaar al hard genoeg was.

Hij  blijft naast ons lopen als wij doorlopen  en blijft praten over van alles en nog wat .
Bij het kruispunt moeten we wachten voor rood voetgangerslicht, hij kijkt naar het aanstormende verkeer en zegt;
“het heeft me mijn vrouw gekost, een bezopen chauffeur reed haar dood “……  hij is even stil terwijl ik met ontzetting naar hem op kijk , hij lijkt nog zo jong om zulke droeve ogen te hebben .
Dan gaat hij verder; “ze was zwanger van ons kindje en nu ben ik ze dus allebei kwijt” …..!

Het blijkt nu drie jaar geleden te zijn en hij kijkt zichtbaar opgelucht als ik zeg dat dat nog maar kort geleden i .
Zijn vrienden vinden dat hij ondertussen maar eens op zoek moet naar een nieuwe vrouw maar hij is daar nog niet aan toe, hij zegt;… “mijn moeder was negen en dertig toen mijn vader overleed en zij is nóóit meer aan een andere man begonnen omdat zij hem niet kon vergeten.”
Als ik opmerk dat je het geluk niet kunt zoeken, maar dat het misschien ,als de tijd rijp is , hém zal kunnen vinden zegt hij;”dat is nou precies zoals ik het voel , ik wil niet op zoek”!
Hij kijkt me aan alsof hij me nu pas ziet en geschrokken is dat hij zich zo heeft laten gaan  “ik moet dáárheen” wijst hij naar rechts en beent met snelle stappen naar de overkant nadat we elkaar de allerbeste wensen hebben toegewenst.

Hij laat me achter met gevoel dat ik iemand in de steek gelaten heb ,en vraag me af wat ik voor hem zou hebben kunnen doen behalve hopen dat “hij snel gevonden zal worden”!
Het enige dat in me opkomt is dit log schrijven om  iedereen er nog eens aan te herinneren dat rijden en alcohol niet samen gaan ,maak het gezellig en drink gerust wat máár ……. niet als je nog moet rijden ,een ongeluk zit tóch al in zo ’n klein hoekje!

sneeuwgroetjes.gif picture by rimpelrat

kerstgedachte

Jullie hebben vast al gemerkt dat ik "op een laag pitje" log , hoewel we zélf geen kerststress hebben slaat het rechts en links om ons heen wél toe .
Zo heb ik een "leenhond "omdat Inge in haar luxe bonbon en notenwinkeltje zich 6 slagen in het rond werkt en de hond natuurlijk toch z’n beweging moet hebben .
Ondertussen heeft  Ruud in Amerika in een rommelwinkeltje een soort  Tifani lamp gekocht  waar een Europese fitting in blijkt te zitten. De 60W peertjes met kleine fitting die hij nodig heeft  zijn daar nou nét niet te koop dus koopt Inge er  snel een aantal  voor hem maar helaas….die stralen natuurlijk niet vanzelf naar Amerika .

Wij dus naar huis mét hond én de lampjes ,alwaar we aan de slag gaan om de bolletjes zó te verpakken dat ze ook echt "het licht kunnen brengen " in Amerika !
Het wordt een keurig pakje , een doosje met allerlei piepschuimzooi (scherven mogen dan wel geluk brengen , licht kun je in dat geval wel vergeten ) stevig pakpapier eromheen ,brede reep plakband om alle losse flapjes vast te plakken en tot slot met een viltstift "BREEKBAAR " op onder- en bovenkant gekalkt !  Op naar het postkantoor !

Helemaal onverwacht ben ik meteen aan de beurt dat is boffen denk ik nog ,totdat de "postmevrouw " haar mond open doet ;
" ja breekbaar…. ", snerpt ze op een toon alsof ik een misdaad begaan heb ,en ze gaat verder ;   "U heeft het toch wel goed verpakt mevrouw want ik moet het zó kunnen laten vallen ".
Ze houdt het pakje met gestrekte armen voor zich en dreigt het pakje te laten vallen dus ik weet niet hoe snel ik haar moet verzekeren dat ik het écht goed verpakt heb .

Té goed bedenk ik drie minuten later want mevrouw snerpt;" , U heeft het ongunstig verpakt  , het weegt 503 gram , tot 500 gram kost het € 11,– " en ik weet al hoe laat het is , het eerstvolgende tarief is € 22,– en dat overtreft de waarde van de inhoud royaal .
Voorzichtig informeer ik of de weegschaal wel geijkt is , 3 gram ,dat is  nog niet eens 1 % en toch wel érg weinig is om  zoveel drukte over te maken waarna haar stem nóg scherper wordt "mevrouw we moeten érgens een grens trekken en die ligt bij 500 gram !"
Ik besluit niet te zwichten voor de kerst stress van de postmevrouw , wens haar van "harte " een stressvrije kerst en verdwijn mét het pakje naar huis .
Thuis maak ik het papier los , haal er de halve wikkel die ik extra gemaakt had af en tape het iets minder royaal vast , even kledderen met de viltstift en ik ga weer op weg naar het postkantoor , dit keer een ander filiaal omdat ik nog wat andere zaken daar in de buurt moet regelen .
De vriendelijk dame aan de bali weegt het pakje ," 484 gram mevrouw dat is dan € 11,– " .
Opletten dus hé , een stukje pakpapier van +/- 25×15 cm kán je € 11,– kan kosten als je een  postmevrouw met kerststress treft !

Ik héb nog wat (minder) mooie kerstgedachten voor die eerste postmevrouw!
Zij mag dus niét kijken naar het psp plaatje dat ik gemaakt heb om dit log een beetje meer kerstaanzien te geven .
Ik heb er zélfs m’n beste kerstpakje voor aangetrokken zoals je kunt zien , wat een figuurtje heb ik hé!

kerstwensriet.gif picture by rimpelrat

vroege kerst

Ja ik weet best dat de Kerst niet , net als Pasen ,vroeg kan vallen maar toch hadden wij gisteren al een soort kerstviering .
Nu de kleinkinderen allemaal "aanhang " hebben zijn er dus drie ándere families bijgekomen om rekening mee te houden met het "plannen" van kerstmaaltijden zodat oma’s en opa’s het niet echt makkelijker maken .
Een extra handicap is dat de kids voor een deel een bijbaantje hebben in een supermarkt dus …..juist nu extra druk zijn .

Wij zijn zelf nog opgegroeid met de "verplichte " rondjes tijdens de kerstdagen en hebben ons altijd voorgenomen "dat gaan we onze kinderen niet aandoen ".
Natuurlijk vinden wij het nét als iedere ouder geweldig om het hele spul bij elkaar te hebben maar doordat Ruud niet in Nederland woont komt dat maar uiterst zelden voor en hoeft dat natuurlijk niet perse met de kerst te zijn .

Gisteren was  in ieder geval het Nederlandse deel van de familie mét aanhang beschikbaar en dát moment hebben we meteen geclaimd ( want we zijn natuurlijk net zo "bezitterig" als álle groot/ouders ) en reserveerden in een bijzondere eetgelegenheid , "stadsherberg de Mol "
Een aanrader voor wie met een groepje iets te vieren heeft ,en eens wat anders  wil dan "een bedachte maaltijd" ,en dan vooral de thema avonden .
Men heeft er  een geslaagde poging  gedaan de tijd een eeuw of wat terug te draaien.
Nou ja niet écht natuurlijk , je hoeft er niet je behoefte in de goot te doen hoor ,er zijn gewoon  keurige toiletten .( één voor  " vrouwvolk" en één voor "manvolk ")
Toch  zijn er genoeg leuke knipogen gemaakt naar een ver verleden  om er een dolkomische avond te beleven , voorál als je gezelschap uit "notoire haute cuisine " eters bestaat.

Natuurlijk heb ik er foto’s van gemaakt maar ja , met uitsluitend kaarslicht ( althans zo leek het wel ) en weinig camera inzicht heb je dan héél veel rode oogjes .
De menukaart die voor iedereen  klaar lag had ook twee rode plekken  maar dát kwam dan weer niet door de belichting  maar door "echte " lakzegels!

  deMol2007036.gif picture by rietepietz

Ik ga dus vrijwel geen foto’s plaatsen én niets meer vertellen want het is écht te leuk om het verrassingseffect voor een eventuele bezoeker te bederven .
Oke , omdat jullie vast willen weten hoe ik er een paar eeuwen geleden uitgezien zou hebben met een wijntje in m’n hand in de herberg maak ik een uitzondering .

      deMol2007008.gif picture by rietepietz

Het was er écht maar eentje hoor al zou je zo zeggen dat ik er al minstens 6 op had , is de belichting weer denk ik , ja écht !

Vorige Oudere items